MCR-INSU 建筑隔声测试模块

本模块可用于建筑材料的空气声隔声测试、门窗隔声等级测试及房间之间的空气声隔声的现场测试。通过测试两个房间的平均声压级差,接收室混响时间计算材料或者房间的隔声等级。对于通道数不多的系统,在扬声器持续发声的情况,可改变传声器位置多次测试来获取室内平均声压级。

模块特点 

      ● 支持测量表观隔声量、规范化声压级差、标准声压级差等隔声参数测试 

      ● 支持外墙构件、道路交通噪声构件隔声的参数测试 

      ● 内置宽频粉红/白噪声发生器 

      ● 原始信号可选保存 

      ● 一键式自动测试;自主发声,自主背景噪声测试及补偿 

      ● 可视化测试进程,直观显示房间测点声压级变化及声压级差 

      ● 支持多点多次测试,自动计算房间平均声压级 

      ● 多参数同步计算,同步保存 

      ● 支持建筑构件隔声单值评价量的计算和等级评估 

      ● 标准隔声报告